Thiết bị giao thông

Magnetic.Access

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 2,2s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 25W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Access Pro

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 1,3s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 95W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Access Pro-H

- Chiều dài thanh chắn: 6m - Thời gian đóng mở: 4s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 25W - Kích thước : 315 x 360 x 1115 mm - Trọng lượng...

Magnetic.Access Pro-L

- Chiều dài thanh chắn: 6m - Thời gian đóng mở: 4s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 25W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng lượng...

Magnetic.Access Select

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 1,3s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 95W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Access Select-L

- Chiều dài thanh chắn: 6m - Thời gian đóng mở: 4s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 25W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng lượng...

Magnetic.Access-L

- Chiều dài thanh chắn: 5m - Thời gian đóng mở: 4s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 30W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng lượng...

Magnetic.Parking

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 1,8s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 35W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Parking Pro

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 1,3s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 95W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Parking Select

- Chiều dài thanh chắn: 3,5m - Thời gian đóng mở: 1,3s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 95W - Kích thước : 315 x 360 x 915 mm - Trọng...

Magnetic.Toll

- Chiều dài thanh chắn: 3m - Thời gian đóng mở: 1,3s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 55W - Kích thước : 315 x 360 x 1115 mm - Trọng...

Magnetic.Toll HighSpeed

- Chiều dài thanh chắn: 3m - Thời gian đóng mở: 0,5s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 400W - Kích thước : 315 x 360 x 1115 mm - Trọng...

Magnetic.Toll Pro

- Chiều dài thanh chắn: 3m - Thời gian đóng mở: 0,9s - Điện áp nguồn : 85V-264V - Tần số : 50/60Hz - Công suất tiêu thụ : 95W - Kích thước : 315 x 360 x 1115 mm - Trọng...

Phụ kiện Barrier giao thông

- Bộ điều khiển MLC - Thanh chắn (thanh boom)