Cổng cửa tự động

Barrier cho người đi bộ MPH 112

- Hãng sản xuất: MAC - Loại High Door Rectractable Panel - Chiều rộng lối đi: 520 mm - Nguồn cung cấp: 230VAC / 60Hz - Công suất: 100W - Kích thước: 1300 x 300 x 1200 mm

Barrier cho người đi bộ MPP 112

- Hãng sản xuất: MAC - Loại tay xoay tripod - Chiều rộng lối đi: 515 mm - Nguồn cung cấp: 230VAC / 60Hz - Công suất: 110W - Kích thước: 400 x 300 x 1035 mm - Khối lượng: 40...

Barrier cho người đi bộ MPP 122

- Hãng sản xuất: MAC - Loại tay xoay tripod (indoor) - Chiều rộng lối đi: 515 mm - Nguồn cung cấp: 230VAC / 60Hz - Công suất: 110W - Kích thước: 1300 x 260 x 1035 mm - Khối...

Barrier cho người đi bộ MPP 222

- Hãng sản xuất: MAC - Loại tay xoay tripod (outdoor) - Chiều rộng lối đi: 515 mm - Nguồn cung cấp: 230VAC / 60Hz - Công suất: 110W - Kích thước: 1300 x 260 x 1035 mm - Khối...

Barrier cho người đi bộ MPR 112

- Hãng sản xuất: MAC - Loại retractable flap - Chiều rộng lối đi: 520 mm - Nguồn cung cấp: 230VAC / 60Hz - Công suất: 110W - Kích thước: 1300 x 200 x 1035 mm - Khối lượng:...

Motor điều khiển cổng trượt SL100ACP

- Hãng sản xuất: MAG - Tải trọng : 600-1000 kg - Thời gian đóng mở: 10m/min - Remote điều khiển từ xa: 30-50 m

Motor điều khiển cổng trượt SL100DCP

- Hãng sản xuất: MAG - Tải trọng : 600-1000 kg - Thời gian đóng mở: 15,5 m/min - Remote điều khiển từ xa: 30-50 m

Motor điều khiển cửa cánh SW100P

- Hãng sản xuất: MAG - Tải trọng : 220 kg - Thời gian đóng mở: 8-10 s - Nguồn cung cấp: 230VAC cho hộp điều khiển, 12-24VDC cho động cơ - Công suất: 23W - Kích thước: 255 x...

Motor điều khiển cửa cánh SW200P

- Hãng sản xuất: MAG - Tải trọng : 200 kg - Thời gian đóng mở: 8-10 s - Nguồn cung cấp: 230VAC cho hộp điều khiển, 12-24VDC cho động cơ - Công suất: 25W - Kích thước: 255 x...

Motor điều khiển cửa cánh WG303

- Hãng sản xuất: MAG - Tải trọng : 250 kg - Thời gian đóng mở: 8-10s - Remote điều khiển từ xa: 30-50 m